jusiia

19 tekstów – auto­rem jest ju­siia.

W życiu liczy się chwi­la,chwi­la to wszystko... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 grudnia 2015, 15:09

Uszkodzo­ny kwiat po­zos­ta­je na zaw­sze samotny.. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 26 stycznia 2012, 08:58

Gdy­by to za obiet­ni­cami szły czy­ny świat byłby piękny! 

myśl
zebrała 20 fiszek • 1 sierpnia 2011, 21:57

By­cie ofiarą lo­su to stan nasze­go umysłu! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 28 lipca 2011, 17:59

Życie jest jak wo­da chcieli­byśmy je zat­rzy­mać jak najdłużej lecz ono mi­mo wszys­tko ucieka nam między palcami! 

myśl
zebrała 28 fiszek • 25 czerwca 2011, 13:07

To nie prze­sypa­ny piasek cza­su świad­czy o naszej doj­rzałości ale wie­dza oraz sto­sunek do życia i świata....nies­te­ty niektórzy nig­dy nie wy­ras­tają z pampersów! 

myśl
zebrała 16 fiszek • 19 czerwca 2011, 00:08

Os­tre łok­cie i cięty język to ob­raz współczes­ne­go człowieka! 

myśl
zebrała 19 fiszek • 18 czerwca 2011, 15:53

Czas .......naj­większy wróg kobiety! 

myśl
zebrała 14 fiszek • 17 czerwca 2011, 22:39

Niektórzy ludzie nie zwra­cają uwa­gi na in­nych uczu­cia ,pot­ra­fią gnębić człowieka tyl­ko dla­tego po­nieważ roz­bo­lał ich paluszek!!! 

myśl
zebrała 9 fiszek • 16 czerwca 2011, 10:02

Za Two­je ,,dob­re ser­ce,, życie wcześniej czy poz­niej wys­ta­wi Ci rachunek! 

myśl
zebrała 18 fiszek • 15 czerwca 2011, 00:01

jusiia

Czasem wystarczy jedna stokrotka, aby przywołać uśmiech kobiety.. *

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

jusiia

Użytkownicy
I J K
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

27 grudnia 2015, 15:09jusiia do­dał no­wy tek­st W życiu liczy się [...]